Monthly Archive: Ocak 2020

Of Not Being A Jew

Evet, ilmektir boynumdaki ama ben kimsenin kölesi değilim.
Tarantula yazdılar diye göğsümdeki yaftaya, tarantulaymış benim adım diyecek değilim.
Tam düşecekken tutunduğum tuğlayı, kendime Rabb bellemeyeceğim. 
Razı değilim beni tanımayan tarihe. 
Beni sinesine sarmayan tabiattan rıza dilenmeyeceğim. 

ODTÜ

Nefs

O (nefsi)ni (günahlardan)* tertemiz yapan, muhakkak kurtulup umduğuna ermiştir. Onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette ziyana uğramıştır.

* Şirkten, ibadetsizlikten, kötü duygu ve fiillerden.

Şems Sûresi 9-10. Ayet

Leyle-i Kadir
Genç İtikâf, 1438
22 Haziran 2017, 06:56